KVKK Danışmanlığı

Kişisel veriler veya şahsi bilgiler olarak tanımlanan veriler, İsim, soy isim, adres, kredi kartı, bankacılık gibi çeşitli finans bilgileri, Kimlik kartı ya da ehliyet üzerinde bulunan birtakım bilgiler ve benzeri olmak üzere kişilere özel olması gereken bilgilerdir.

Ancak işleyişte kamu ya da özel olmak üzere, faydalandığımız ya da başvurmak zorunda olduğumuz tüm organizasyonlarda bu bilgileri kullanmamızda zorunludur. Kamusal ve ekonomik düzenin işleyişi sırasında bu bilgiler çeşitli şekillerde işlenmek zorundadır. Bununla birlikte kişilerin hak ve özgürlükleri kapsamında, tüm bu verilerin kontrol hakkı verilerin sahiplerinde olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016 Yılından bu yana ülkemizde var olan bir kanundur. Kişisel verilerin hak sahipleri tarafından kontrollü bir şekilde kullanılması, bu verilerin saklanması ve işlenmesi sırasında tüm organizasyonların sorumluluklara sahip olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu öncesinde, ülkemizde çeşitli hukuki düzenlemeler içerisinde var olan hükümler aracılığıyla düzenleniyordu. Ancak özellikle teknolojinin olağanüstü bir süratle gelişmesi, internetin giderek çok daha yoğun kullanılması gibi nedenler, bu konuyla ilgili kapsamlı hukuki düzenlemeler yapılmasını gerektirdi.

Bunun yanında uluslararası ölçekte Kişisel hakların korunmasına yönelik farklı hukuki düzenlemeler bulunması, küreselleşen dünya için oldukça büyük başka sorunlarında ortaya çıkmasına neden oluyordu. Bu çerçevede günümüzde sahip olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişilerin tüm özel bilgilerinin kontrolünü ve dolayısıyla doğuştan sahip olduğu haklarının yeniden kontrolünü almasını sağlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel veri kullanımı, saklanması ve işlemesi gerçekleştiren tüm organizasyonların teknik ve teknolojik alt yapılara sahip olmasını zorunlu hale getirir.

Sunulan hizmet ya da ürünün, lokal, ulusla ya da uluslararası ölçekte bir kapsama sahip olmasına paralel olmakla birlikte, bu alt yapıların kurulumu ve yönetim sistemlerinin işletilmesi hayli geniş bir kapsama sahiptir. Aynı anda hukuk bilimi, teknik ve teknolojinin farklı uzmanlık alanlarının birlikte çözüm üretmesi gereken bir karmaşıklığa sahiptir. Bu durum aynı zamanda ISO standartlarının sektörel olarak sahip olunması gerektiğinde de özel bir statü ve önem kazanır.

Referanslar

Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanında bizi tercih eden müşterilerimizden bazıları.