DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum Danışmanlığı Hizmeti

Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletmelerin bilgi ve iletişim güvenliği kapsamında alması gereken tedbirleri belirlemek için 06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmi Gazete de Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Yayımlanan Genelge doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı DDO (Dijital Dönüşüm Ofisi) koordinasyonunda paydaşların katılımıyla Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanmıştır.

Rehberin temel amacı; bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik bilgi/verinin güvenliğinin sağlanması için asgari güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve belirlenen tedbirlerin uygulanması için yürütülecek faaliyetlerin tanımlanmasıdır.
Esbilgi tarafından sunulan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyumluluk danışmanlığı içerisinde rehbere uyum konusunda gerçekleştirilmesi gereken aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmaktadır;

– Varlık gruplarının belirlenmesi,
– Varlık gruplarının kritiklik derecesinin belirlenmesi,
– Mevcut durum ve boşluk analizi,
– Rehber uygulama yol haritasının hazırlanması,

Referanslar

Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanında bizi tercih eden müşterilerimizden bazıları.