ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) her kurumun uygulayabileceği dünya çapında yaygın bir standarttır. Standardı karşılayan binlerce kurum ISO belgesini almaya hak kazanmıştır. Belge tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla yayılmaktadır ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından telekom şirketlerine zorunlu hale getirilmiştir.

Deneyim kadromuz ile ESBİLGİ olarak, ISO 27001 danışmanlık hizmeti ile BGYS süreçlerinin tamamını sizinle birlikte hayata geçirerek firmanızı ISO 27001 belgelendirme denetimine hazırlamaktadır. Bu hizmet kapsam dokümanının belirlenmesi ile başlayıp firmanın belgeyi alması ile son bulur.

ISO27001 Bilgi Güvenliği Danışmanlığı

ISO27001 Bilgi Güvenliği danışmanlığının temel amacı; bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik bilgi/verinin güvenliğinin sağlanması için asgari güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve belirlenen tedbirlerin uygulanması için yürütülecek faaliyetlerin tanımlanmasıdır.

ISO27001 Bilgi Güvenliği Danışmanlığına duyulan ihtiyaç, aynı zamanda bazı kuruluşların karşı karşıya olduğu giderek karmaşıklaşan tehditlerden de kaynaklanmaktadır.
Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, bir güvenlik sorununa dönüşmeden önce test edilmesi gereken yeni güvenlik açıkları oluşturulur. Bir web uygulaması da dahil olmak üzere herhangi bir sistem türü üzerinde bir sızma testi yaparken, bunun bir uygulama güvenlik açığı mı yoksa bir sistem güvenlik açığı mı olduğunu anlamak çok önemlidir.

Referanslar

Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanında bizi tercih eden müşterilerimiz.