Mobil Uygulama Güvenlik Denetimi

Mobil uygulamaların oluşturulmasında kullanılan yazılım mimarisindeki hızlı gelişmeler, uygulamalarda güvenlik açığına neden olabilir. Bu sorunun öğrenilmesi ve uygun adımların atılması ancak mobil uygulamalar için sızma testleri ile mümkündür.

Mobil teknoloji ve kablosuz iletişim altyapıları, bilgisayar sistemleri alanında görmeye alışık olduğumuz bir hızla hayatımıza girmiştir. Sağladıkları faydalar nedeniyle kısa sürede vazgeçilmez olmayı başarmışlardır. Mobil iletişim cihazlarının öneminin yavaş artan oranının şirketler için hem yönetim hem de bu alanda müşterilere verilmesi gereken hizmetler açısından büyük önem taşıdığı aşikardır. Mobil cihazların büyük popülaritesi, ilgili uygulamaların sayısında bir artışa yol açmaktadır. Her durum değişikliğine ve güncellemesine, sürekli değişen ve gelişen büyük bir güvenlik sorunu eşlik eder.

Mobil Uygulama Güvenlik Denetimi

Mobil cihazların yaygın kullanımı, uygulamaların sunduğu faydaların büyüklüğündeki büyümeyle doğrudan ilişkili bir yükseliş eğilimidir. Uygulamaların tüm alanlarda sunduğu sayısız fayda nedeniyle yaşam standardı yükseliyor. Uygulamaların oluşturulmasında kullanılan yazılım mimarisindeki hızlı gelişmeler, uygulamalarda güvenlik açığına neden olabilir.

Bu sorunun öğrenilmesi ve uygun adımların atılması ancak mobil uygulamalar için sızma testleri ile mümkündür. Mobil güvenlik uzmanları tarafından çeşitli senaryolar ve teknikler kullanılarak sızma testi, uygulamaların güvenlik zafiyetlerinin yanı sıra olası zafiyetlerin tespit edilmesi, bu zafiyetlerin önceliklendirilmesi ve çözümü için gerekli planların düzenli bir şekilde geliştirilmesini içermektedir.

Referanslar

Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanında bizi tercih eden müşterilerimiz.