ISO 27019 Nedir?

ISO 27019 Enerji Altyapıları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, her sektör için önemli olmakla birlikte, bazı kritik sektörlerde, olası sonuçları nedeniyle daha büyük bir öneme sahiptir. Enerji iletimi ve dağıtımı alanı, günümüzde dünyanın en önemli sektörlerinden biridir.

Yaşamsal önemi, iletim ve dağıtım konusunda herhangi bir aksaklığın yaşanmasının engellenmesini gerektirir. Bu çerçevede ilgili sektörün Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kazanabilmesi için gerekli alt yapının bir parçası olarak ISO 27019 Enerji Altyapıları Bilgi Güvenliği Standardı kazanması gereklidir.

Enerji Altyapıları Bilgi Güvenliği Standardı

Enerji sektöründe kullanılan çeşitli uygulamalar, yazılımlar, sürecin yönetilebilmesi için gerekli çeşitli araçlar, bu araçların uzaktan yönetilebilmesi, kullanıcıların doğrudan iletim ağına ulaşabilmeleri gibi gereklilikler sektörün zorunluluklarıdır.

Tüm bu süreçler sırasında var olan iletişim ağında, aynı zamanda pek çok verinin dolaşımda olması da diğer bir zorunluluktur. ISO ve IEC tarafından tüm farklılıklar göz önünde bulundurularak, sektörel olarak hazırlanmış olan ISO 27019 Enerji Altyapıları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bu alanda faaliyet gösteren tüm organizasyonların uyum sağlayabileceği bir özelliğe sahiptir.

ISO 27019 Belgesini Kimler Alabilir?

Türkiye’de petrol, gaz, elektrik gibi enerji alanında faaliyete sahip tüm organizasyonlar için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aracılığıyla zorunludur. Bu çerçevede ISO 27001 BGYS Sertifikası sahibi olunabilmesi için, sektörel özelliklere sahip bir kılavuz olan ISO 27019 Enerji Altyapıları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası da alınmalıdır.

ISO 27019 rehberinde bulunan alt yapısal dönüşüm, aynı zamanda ISO 27001 uyumluluğuyla, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulmasını sağlar. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sürecinin tamamlama ve takip aşamalarını oluşturan ISO 27019, bu sektörde faaliyet gösteren tüm organizasyonlar için zorunlu bir sertifikasyon aşamasıdır.

Referanslar

Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanında bizi tercih eden müşterilerimizden bazıları.